ISBN : 951-45-8914-9

Printed Copies Available


Newsletter

Subscribe to our newsletter and stay up to date with the latest publishes


Hedelmän-ja marjanviljelyyn soveltuvan sijoituslannoitus-menetelmän kehittäminen

Author(s):

Raina Niskanen, Liisa Pesonen and Markku Hirvenoja 

Category: Fruits


Placement fertilization method for fruit and berry cultivation was developed during 1997-1999 on red and black currants. The effects of placement distance and density of NPK fertilizer doses on the macronutrient supply and growth of currants were studied in pot and field experiments. The fertilization methods studied were row placement and surface broadcasting of granular NPK fertilizer and placement of NPK fertilizer tablets. The effects of fertilization methods on shoot and root growth of black currant were studied in pot experiments. Field measurements of nutrient salt diffusion from NPK fertilizer granules placed in soil were made by time domain reflectometry (TDR). Accumulation of macronutrients in currant leaves during the growing season was used as an indicator of nutrient supply. The construction of a fertilizer placement equipment was planned and developed on the basis of experimental results and practical experience. A prototype was constructed for further development of the fertilization method and for use in the production of commercial applications.

Abstract

ESIPUHE

1. JOHDANTO

2. LANNOITUSTAPAKOKEET HERUKOILLA

2.1  AINEISTO JA MENETELMÄT

2.1.1  Kastelu-ja lannoitustapakokeet musta-ja punaherukkakentillä

2.1.1.1 Kenttäkokeet ja niiden perustaminen

2.1.1.2 Lannoitus

2.1.1.3 Muut hoitotoimenpiteet ja näytteenotto

2.1.1.4 Maan viljavuus koekentillä

2.1.1.5 Säätila ja maan kosteus koekentillä

2.1.2 Astiakokeet mustaherukalla

2.1.2.1 Koejärjestelyt

2.1.2.2 Astiakokeiden perustaminen, hoito ja näytteenotto

2.1.2.3 Maan kosteus koeastioissa kasvukauden aikana

2.1.3  Lannoitustapakokeet punaherukkakentillä

2.1.3.1 Kenttäkoe I

2.1.3.1.1 Kokeen perustaminen , hoito ja näytteenotto

2.1.3.1.2 Maan viljavuus koekentällä

2.1.3.1.3 Kasvukauden sää

 2.1.3.2  Kenttäkoe II

2.1.3.2.1 Koejärjestely ja koekenttä

2.1.3.2.2 Kokeen perustaminen ja näytteenotto

2.1.3.2.3 Kasvukauden sää

2.1.3.2.4 Koekentän maalaji , viljavuus ja maan kosteus

2.1.4 Analyysimenetelmät

2.1.4.1 Maa-analyysit

2.1.4.2 Maan kosteuden mittaaminen kaapelitutkalla

2.1.4.3 Lannoitteen suolojen diffuusion seuraaminen

2.1.4.4 Lehti-ja versoanalyysit

2.1.4.5 Juuristojen kuva-analyysi

   2.1.5 Tulosten tilastollinen käsittely

    2.2 TULOKSET

2.2.1 Maa-ja lehtianalyysit kastelu-ja lannoitustapakokeissa musta-ja punaherukoilla

2.2.2 Astiakokeet mustaherukalla

2.2.2.1 Lannoitustavan ja sijoitusetäisyyden vaikutus kasvuun

2.2.2.2 Lannoitustavan ja sijoitusetäisyyden vaikutus lehtien koostumukseen ja ravinnesuhteisiin

2.2.2.3 Lannoituksen vaikutus juuriston kasvuun

   2.2.3 Kenttäkoe I punaherukalla

2.2.3.1 Maan kosteus ja lannoitteen soulojen diffuusio kasvukauden aikana

2.2.3.2 Lehtien koostumus ja versojen kasvu

   2.2.4 Kettäkoe II punaherukalla

             2.2.4.1 Lehtien paino ja koostumus

3. HERUKAN  SIJOITUSLANNOITUSMENETELMÄ

       3.1 TAVOITE

       3.2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTA

       3.3 LANNOITETABLETIN KEHITYSTYÖ JA OMINAISUUDET

       3.4 SIJOITUSLAITTEEN KEHITYSTYÖ

       3.5 SIJOITUSLAITTEEN RAKENNE JA OMINAISUUDET

       3.6 KEHITETYN LANNOITUSMENETELMÄN ARVIOINTI

4. TULOSTEN TARKASTELU

5. YHTEENVETO JA PÄÄTELMÄT

6. SUMMARY AND CONCLUSIONS

KIRJALLISUUS

LIITTEET


Information:

ISSN: 1236-603X
Length of the book: 98 pages
Book size: A4
Book Weight: 285 g
Photos: White & black
Book cover: Soft cover

The book is available now in our office. It will be mailed immediately after request.

For more information read carefuly the details available on our  website: https://www.wflpublisher.com/Pages/Help


Purchase this Book:   Order Hardcopy - 40
Share this Book :